Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2018/19:90 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reservera barnbidrag vid vårdnadstvister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn betalas barnbidraget automatiskt ut till båda vårdnadshavarna.

Om föräldrarna däremot tvistar om vårdnaden efter ett barns födelse är det oftast modern som är ensam vårdnadshavare under den tid tvisten pågår och är således berättigad till hela bidraget.

För att tvisten inte ska fördröjas i onödan och även att pappan ska få del av barnbidraget om han erkänns gemensam eller ensam vårdnad borde hälften av bidraget reserveras tills dess att vårdnaden är avgjord. Skulle det bli modern som behåller ensam vårdnad återbetalas pengarna, i annat fall utbetalas de till pappan.

Angelica Lundberg (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)