Riv hindren - alla har rätt till ett rörligt liv

Motion 2015/16:2484

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2015/16:2484

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Riv hindren – alla har rätt till ett rörligt liv

1.    Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Moderata värderingar och utgångspunkter

4Alliansregeringens reformer gällande funktionshinder

4.1 Personlig assistans – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

4.2 Särskilt tandvårdsstöd för personer med funktionsnedsättningar

4.3 Ett mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

4.4 Tydligare diskrimineringslag gällande tillgänglighet för alla

4.5 Förslag för att motverka fusk och överutnyttjande

4.5.1 Skärpta krav på tillstånd att bedriva personlig assistans

4.5.2 Utökad tillsyn gällande tillståndshavare

4.5.3 Återkrav gällande felaktigt utbetald assistansersättning

5Fem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (10)