RUT-avdraget

Motion 2016/17:3159

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tredubbla taket i RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att utveckla RUT-avdraget ur ett sysselsättningsperspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

RUT-reformen, som genomfördes av alliansregeringen, har skapat nya jobb, gjort svarta jobb vita och bidragit till entreprenörskap, inte minst bland kvinnor. Tjänstenäringen är särskilt viktig för utrikes föddas företagande. För den som tidigare inte har haft ett jobb eller som är helt ny på den svenska arbetsmarknaden utgör branschen en viktig möjlig väg till det första jobbet.

Sysselsättningseffekterna är tydliga. Enligt Konjunkturinstitutet ger RUT-avdraget bestående högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Reformen beräknas ha skapat 20000 nya jobb. Tre av fyra av dessa jobb har dessutom gått till människor som kommit direkt från arbetslöshet. Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv skulle utvecklingen med en RUT-vänlig politik, där avdraget ligger på 50 000 kr och omfattar fler tjänster, leda till att ytterligare 16 000 personer skulle arbeta i RUT-branschen år 2020.

Vi får inte blunda för den höga arbetslösheten bland utrikesfödda; i 107 av Sveriges 290 kommuner når den över 30 procent. Närmare 150 000 personer befinner sig dessutom i Migrationsverkets mottagningssystem och kommer så småningom att söka arbete. För nyanlända som saknar utbildning och arbetslivserfarenhet kan de jobb som RUT-företagen erbjuder öppna dörrarna till arbetsmarknaden. Att gå till jobbet är det bästa sättet att så snabbt som möjligt integreras i det svenska samhället.

Sedan regeringen förra året sänkte taket i RUT-avdraget har dock färre nya företag startats, och därmed minskar möjligheten att skapa nya jobb. Därför bör det nuvarande taket tredubblas till 75 000 kronor per år och person, samtidigt som antalet tjänster som omfattas av RUT-avdraget bör breddas.

Den 1 augusti 2016 infördes RUT-avdrag för fler tjänster, bland annat flytt-tjänster. Detta var en del av den migrationsöverenskommelse som slöts hösten 2015 mellan regeringen och allianspartierna i linje med allianspartiernas förslag, i syfte att få fler nyanlända i arbete.

Men det krävs mer. När regeringen själv spår att en miljon inom kort kommer att leva i utanförskap är det angeläget att se varje möjlighet att öka sysselsättningen. Med ytterligare utveckling av RUT-avdraget skulle fler kunna få sitt första jobb. Förutsättningarna för att utöka RUT-avdraget bör därför snarast utredas.

Maria Malmer Stenergard (M)

Helena Bouveng (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Anette Åkesson (M)

Jörgen Warborn (M)

Maria Abrahamsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)