Samtliga gymnasieprogram bör ge behörighet till högre studier

Motion 2016/17:958 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga gymnasieprogram bör ge behörighet till högre studier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Högskoleförberedande program i gymnasieskolan ger alltid grundläggande behörighet till högskolan. Men även inom ramen för yrkesprogrammen kan elever få grundläggande behörighet genom att välja de kurser som behövs.

Så står det på skolverkets hemsida. En elev som går ett yrkesförberedande program kan alltså via individuella val välja kurser som kan leda till högskolebehörighet. Även om eleven tagit reda på vilka kurser som krävs för hen så kanske det emellertid finns många andra kurser som lockar vid tidpunkten för valet. Det kan dessutom vara så att man just vid denna tidpunkt i livet inte tänkt så långt som att man vill gå på högskola eller universitet många år senare.

Därför bör samtliga gymnasieprogram, även de yrkesförberedande, utformas så att eleven alltid tar studenten och vet med sig att den har behörighet för högskola och universitet. Den behörigheten kanske inte kommer att utnyttjas direkt efter gymnasiet, men det är en trygghet att den finns där om eleven i framtiden kommit fram till en yrkesbana han eller hon inte såg vid exempelvis 16-års ålder.

Alla elever borde därför via avslutad gymnasieutbildning få behörighet till högre studier på högskola eller universitet oavsett gymnasieprogram. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sanne Lennström (S)

Agneta Gille (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)