Sänkning av bensin- och dieselskatten

Motion 2016/17:1903
av Margareta B Kjellin (M)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare

Hela dokumentet

Sänkning av bensin- och dieselskatten (docx, 58 kB) Sänkning av bensin- och dieselskatten (pdf, 58 kB)
Motion till riksdagen
2016/17:1903
av Margareta B Kjellin (M)

Sänkning av bensin- och dieselskatten


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att sänka bensin- och dieselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen meddelade i september 2015 att man avser höja bensin- och dieselskatten. Tidigare under året hade man redan meddelat en höjning, men då en lägre. Regeringen meddelade i september att den avser höja bensin- och dieselskatten med 48 respektive 53 öre. Detta innebär att bensinpriset blir med moms inräknat cirka 60 öre dyrare.

Skattehöjningen är ett hårt slag mot landsbygden. Denna innebär att många familjer, småbarnsföräldrar och småföretagare kommer att få ökade kostnader. På många orter i Sverige finns det inga alternativ till bilen. Risken är stor att skattehöjningen kommer att påverka hämtning och lämning av barn till dagis och skola, veckohandlingen i mataffären och besök hos vänner.

Åkerinäringen, skogsindustrin och jordbruksnäringen drabbas även av högre kostnader för bränsle. Åkerinäringen drabbas särskilt av de högre kostnaderna på bränsle då många åkerier får en sämre konkurrensförmåga jämfört med många utländska åkerier. Den högra bensinskatten och dieselskatten är en skatt på avstånd som nu riskerar att leda till en ytterligare utarmning av landsbygden.

För att underlätta för boende på den svenska landsbygden och för företagare på landsbygden är det därför viktigt att regeringen överväger att sänka bensin- och dieselskatten.

Margareta B Kjellin (M)

Yrkanden (1)