Sekretesslagstiftningen som rör myndigheter

Motion 2015/16:585 av Phia Andersson (S)

av Phia Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sekretesslagstiftningen som rör myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Organiserad alkoholinförsel och smuggling – ett växande nordiskt problem, var titeln på ett seminarium som arrangerades i riksdagen under våren 2015. På seminariet medverkade representanter från Skatteverket, polisen och Tullverket. De berättade bland annat om den ekonomiska brottslighet som finns i vårt land och om åtgärder för att minska den. För att klara upp en del av denna brottslighet pekade myndighetspersonerna vikten av att lätta på sekretessreglerna mellan myndigheter.

För att ta ett exempel: Det förekommer att Skatteverket får in tips om ekonomisk brottslighet men att detta tips ska till en annan myndighet. I detta fall kan inte Skatteverket lämna över tipset till rätt myndighet, utan måste be personen att själv ringa till denna myndighet. Om lagstiftningen skulle ändras att myndigheterna skulle vara skyldiga att lämna över tips skulle fler fall av ekonomisk brottslighet kunna klaras upp. Därför bör regeringen se över sekretesslagslagstiftningen som rör myndigheter.

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)