Sexbrottslingar

Motion 2016/17:1343

av Hanna Wigh (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och skärpa straffskalan för sexförbrytare och att de ska beläggas med särskild utskrivningsprövning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sexförbrytare bör registreras i ett sexförbrytarregister på livstid och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sexförbrytare ska ha en kontinuerlig kontakt med frivården i återstoden av deras liv och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personer dömda för sexuella övergrepp mot barn ska erläggas med ett livslångt kontaktförbud när det gäller barn, som kan omprövas efter en psykologisk utvärdering, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Runt om i Sverige finns människor som begått sexuella övergrepp och våldtäkter mot vuxna och barn. Det finns inga straff i vårt land som kan uppväga den smärta och det lidande deras agerande åsamkat deras offer. Däremot måste Sverige bli mycket bättre på att förebygga att dessa individer kan begå liknande handlingar igen. Straffskalan för dessa handlingar måste ses över och skärpas avsevärt med särskild utskrivningsprövning. Sexförbrytare ska även efter avtjänat straff finnas registrerade i ett sexförbrytarregister och ska under återstoden av sina liv föra en kontinuerlig kontakt med frivården.

De som har funnits skyldiga till sexuella övergrepp mot barn ska även beläggas med kontaktförbud till barn. Kontaktförbudet ska kunna omprövas men avskaffas ytterst restriktivt efter en grundlig psykologisk utvärdering.

Hanna Wigh (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (4)