Sjukersättning vid personlig assistans

Motion 2015/16:1774
av Marianne Pettersson (S)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13

Avsändare

Hela dokumentet

Sjukersättning vid personlig assistans (docx, 49 kB) Sjukersättning vid personlig assistans (pdf, 57 kB)
Motion till riksdagen
2015/16:1774
av Marianne Pettersson (S)

Sjukersättning vid personlig assistans


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukersättning för personlig assistans ska ingå i schablonersättningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När privata företag utför personlig assistans så får kommunerna betala när de anställda blir sjuka. Att det blivit så kan bero på att när reglerna infördes kunde man inte föreställa sig att personlig assistans skulle läggas ut på privata företag. Men det är nu stora och ofta multinationella bolag som dominerar marknaden och låter kommunerna stå för sina sjuklönekostnader. Det handlar om ca 260 miljoner kronor årligen. Systemet innebär att företagen inte har något incitament att skapa en bra arbetsmiljö för att minska sjukskrivningar och arbetsskador. Detta behöver ändras inte minst för att främja skapandet av en bra arbetsmiljö för personliga assistenter. Därför borde timschablonen för assistentersättning också täcka kostnader för sjukdom.

Marianne Pettersson (S)

Yrkanden (1)