Skärpta regler för godkännande av konfessionella friskolor

Motion 2012/13:Ub449 av Christer Adelsbo (S)

av Christer Adelsbo (S)
S3193

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta regler för godkännande av konfessionella friskolor.

Motivering

Det är hög tid att vi börjar titta på vilka som får godkännande att starta skolverksamhet; det gäller inte minst de konfessionella friskolorna.

Vi har bland annat kunnat se Plymouthbröderna, en kristen sekt som har fått Skolverkets godkännande att starta skola. Plymouthbröderna har en föråldrad och icke acceptabel kvinnosyn. Man anser att kvinnor alltid ska vara underställda män och för flickor som växer upp i sekten är högre utbildning än grundskolan inte tillåten.

Plymouthbröderna är ett av flera exempel på religiösa samfund som det finns stora frågetecken kring och det är tveksamt om man borde få driva skolor.

Barn ska inte sorteras efter föräldrarnas religion. En skola för alla borde vara en självklarhet i ett samhälle som vill hålla ihop både över religiösa barriärer och över klassgränser.

Att skolor som nämnts ovan godkänts av Skolverket är ett bevis på att vi har brister i det svenska skolsystemet. Sverige har en mycket liberal, och kanske rent av naiv, lagstiftning när det gäller friskolor.

Det måste till en skärpning av reglerna för godkännande av konfessionella friskolor som stoppar de religiösa sektskolorna innan detta går för långt.

Stockholm den 4 oktober 2012

Christer Adelsbo (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)