Skärpta straff för olaga vapeninnehav

Motion 2016/17:2070

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skärpa straffen för olaga vapeninnehav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På senare tid har otryggheten segregerats. Generellt minskar brottsligheten i samhället men i enskilda områden är utvecklingen inte lika positiv. Enligt polisen är 53 områden i Sverige särskilt utsatta för den grova organiserade brottsligheten. Rättsstaten börjar tappa kontrollen i dessa områden på grund av att kriminella gäng idkar utpressning mot de boende samtidigt som vittnen hotas till tystnad.

Ofta använder den grova organiserade brottsligheten illegala skjutvapen i sitt maktutövande. Straffet för att inneha ett illegalt vapen är max sex år om detta ses som synnerligen grovt och max fyra år om det enbart är att betrakta som grovt vapenbrott.

En medlem i ett kriminellt gäng kan således bära omkring på ett illegalt skjutvapen och endast riskera ett par år i fängelse. Denna vistelse blir dessutom avsevärt kortare än det officiella straffet på grund av den svenska straffrabatten. Samhället måste, av omsorg för de boende i Sveriges utsatta områden, sätta ner foten mot den organiserade brottsligheten. Att se över skärpta straff för olaga vapeninnehav är en väg framåt.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)