Skolavslutning i kyrkan

Motion 2012/13:Ub398 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)
KD671

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förtydligande kring skolavslutning i en kyrka.

Motivering

Regeringen har genom utbildningsminister Jan Björklund (FP) varit tydlig med att deras intention hela tiden har varit att traditionella skolavslutningar ska kunna hållas i en kyrka. Björklund säger att: Det är redan tillåtet att hålla traditionella avslutningar i kyrkan med den lag vi har i dag.

Det är dock Skolverket som följt upp lagens tillämpning i svenska skolor, och de tycks vara av en annan uppfattning. Därför måste nu de intentioner som riksdag och regering haft när den nya skollagen togs fram tydliggöras. Skolverkets uttolkningar leder nämligen till att många skolor nu avstår från traditionella skolavslutningar, trots att både föräldrar, barn och skolans ledning vill ha dem.

Det går att rikta skarp kritik mot Skolverkets riktlinjer kring skolavslutningar i kyrkan när myndigheten tycks tro sig ha mandat att inskränka den grundlagsfästa yttrande- och religionsfriheten. Att det faktiskt rör sig om censur framgår tydligt av att Skolverket i det vägledande dokumentet säger att rektorn, en kommunalt anställd tjänsteman, i förväg ska kontrollera innehållet i det prästen ska säga. Skolverket säger också att rektorn i förväg ska försäkra sig om att det inte kommer att finnas konfessionella inslag vid avslutningen. Detta beskriver censur och tvång, inte samarbete och förtroende.

När myndigheten säger att prästen inte får uttala någon välsignelse eller be någon bön, såsom Gud som haver barnen kär, går de långt utöver de befogenheter de har. Hela tankegången motsägs dessutom av myndigheten när Israel Kolmodins starkt konfessionella psalm Den blomstertid nu kommer inte förbjuds, utan tvärtom får Skolverkets välsignelse och tillåts sjungas.

Censur hör inte hemma Sverige 2011, vilket också borde göra det tydligt att Skolverket misstolkar lagen och inte ser den vidare ram som finns i våra grundlagar. Frågan är egentligen väldigt enkel då alla är överens om att alla skolor som vill ska kunna ha en traditionell kyrkavslutning. Att riksdag och regering skulle ha slagit fast detta och samtidigt haft i åtanke att prästen ska censureras och yttrandefriheten inskränkas är en omöjlig tanke. Skollagen står helt enkelt inte över grundlagen.

Det är nu viktigt att för Skolverket – genom regleringsbrev eller på annat sätt – tydliggöra vad som varit lagstiftarens intentioner, nämligen att traditionella jul- och sommaravslutningar ska kunna hållas i en kyrka med en aktiv och närvarande präst.

Stockholm den 26 september 2012

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)