Snabbladdning för elbilar

Motion 2017/18:636 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tidigare satsningar på laddstationsinfrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vilken eller vilka kontakter som ska erbjudas vid en laddstation för elbilar är en viktig fråga som behöver planeras noggrant. EU har bestämt att typ-2-kontakten ska vara standard för normalladdning i EU samt att CCS-kontakten är standard för snabbladdning.

För dem som har elbilar i yrkestrafik eller kör mycket i sitt jobb, krävs snabbladdningsstationer längs våra vägar runt om i landet likaväl som vid ägarnas lokaler eller bostäder. Att hålla sig till de vanligaste kontakterna med två för normalladdning och två för snabbladdning är förstås viktigt för kunderna som ska köpa elen, men också för dem som investerar i denna infrastruktur med laddningsstationer.

En uppskattning är att total installationskostnad för en monterad och driftklar snabbladdningsstation är ungefär 600 000 kronor exklusive moms. För dem som äger dessa laddningsstationer krävs det att de som laddar sina elbilar blir många, då effektavgiften och övriga fasta avgifter också ska betalas av ägarna medan kunderna endast betalar för elen som laddas ned.

Det är alltså dyrt i dagsläget att sätta upp laddstationer som dels passar så många elbilar som möjligt, men också går att ladda snabbt, även om det är det som konsumenterna efterfrågar.

Då både alliansregeringen och nuvarande regering anslagit medel till laddstationer är det rimligt att utvärdera dem för att se om de dels använts på rätt sätt så att så många som möjligt med elbilar kunnat ta del av infrastrukturen, dels om det krävs ytterligare ekonomiska satsningar på snabbladdstationer.

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)