Spontandans

Motion 2016/17:1268 av Christian Holm Barenfeld (M)

av Christian Holm Barenfeld (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav på tillstånd för att anordna en offentlig danstillställning bör avskaffas och att regeringen skyndsamt efterlever riksdagens beslut i frågan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Många människor går på krogen, dansar och har kul. De flesta har sannolikt ingen aning om att deras dans kan stå krogen dyrt. Det är dock fallet om ägaren saknar danstillstånd. Genom åren har vi i media kunna läsa om hur krögare har dömts till böter för att det på deras krog har dansats. Illegalt dansande pågår sannolikt ständigt runt om i vårt land. Saknas danstillstånd och besökarna trots detta börjar röra sig i takt med musiken måste alltså ägarna ta sitt ansvar och stoppa dansandet. Exakt när rörelserna och antalet deltagare blir så omfattande att det blir brottslig dans är inte helt tydligt, men grundregeln är att det ska finnas särskilt tillstånd för denna typ av aktivitet. Straffet för krögaren kan annars bli böter eller fängelse.

Lagstiftningen förefaller på många sätt orimlig och otidsenlig. Polisen bör få ägna sin kraft åt att bekämpa riktig brottslighet snarare än glada besökare på restauranger, barer och krogar. Det stora problemet är inte att ett visst uteställe saknar danstillstånd, utan det faktum att de faktiskt behöver det.

För att en krog ska erhålla serveringstillstånd görs en prövning. Också brandmyndigheten genomför en inspektion för att säkerställa att den aktuella lokalen uppfyller kraven på brandsäkerhet. Har utestället utifrån detta erhållit sitt serveringstillstånd bör ett danstillstånd anses onödigt och överflödigt. Därför bör detta regelverk avskaffas.

Under 2016 har en bred majoritet av Sveriges riksdag röstat för att lagen ska avskaffas, men från vad jag har kunnat få fram har inget sådant arbete påbörjats av regeringen. Det är därför av stor vikt att riksdagen följer upp och beordrar regeringen att genomföra den av riksdagen beslutade förändringen av lagen.

Christian Holm Barenfeld (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)