Stöd till Eritreas energiförsörjning

Motion 2001/02:U245 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det svenska stödet till den eritreanska energisektorn skall förlängas så att Sverige kan fortsätta att bidra till Eritreas energiförsörjning även efter år 2002.

2 Sveriges bistånd till Eritreas energiförsörjning

Eritrea tillhör inte Sveriges programländer inom biståendet. Sverige har emellertid ett så kallat paraplyavtal med Eritrea. Det svenska stödet går till energisektorn. Det inleddes 1992/93. Det har medverkat till att förbättra elförsörjningen i Eritrea. Det har påverkat landets ekonomiska tillväxt positivt. Samarbetet har varit framgångsrikt och givit de eritreanska myndigheterna viktiga erfarenheter. Det har underlättat för Eritrea att söka internationell finansiering för en vidare utbyggnad av sitt energisystem.

Det svenska stödet till den eritreanska energisektorn bedöms ha lagt en bra grogrund för fortsatt utveckling när det gäller att förse fler delar av landsbygden med elektricitet. Det svenska biståndet är planerat att fortsätta fram till mitten av 2002. Vi anser att det svenska stödet till den eritreanska energisektorn skall förlängas så att Sverige kan fortsätta att bidra till Eritreas energiförsörjning även efter 2002.

Detta vill vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2001

Lars Ohly (v)

Murad Artin (v)

Berit Jóhannesson (v)

Maggi Mikaelsson (v)

Stig Sandström (v)

Willy Söderdahl (v)

Eva Zetterberg (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)