Stölder och utförsel av traktorer samt lantbruks- och entreprenadmaskiner

Motion 2016/17:3042 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)

av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att stoppa stölder och utförsel av stulna traktorer och lantbruks- och entreprenadmaskiner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stölderna från lantbruk och andra företag, inte minst i södra Sverige, har en mycket stor omfattning. Stölderna rör ofta stora värden. En stor del av det stulna förs via olika hamnar på export till Polen och de baltiska länderna.

För de personer och kriminella ligor som utför stölderna är den ekonomiska ersättningen vid försäljning i andra länder drivkraften. De åtgärder som hittills vidtagits för att stoppa stölderna, i form av bl.a. märkning av fordon och maskiner, verkar ha haft en begränsad påverkan på stöldernas omfattning.

Åtgärder är mycket angelägna för att förhindra export av stulna traktorer, lantbruks- och entreprenadmaskiner, som utgör stöldgods. Det måste bli möjligt för tullen att undersöka, stoppa och kvarhålla fordon med misstänkt stöldgods tills föraren kan visa att varorna förvärvats på lagligt sätt och tills polisen kan utreda om brott begåtts.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)