Stress

Motion 2002/03:A274 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av översyn av stressrelaterade sjukdomar.

Motivering

Den viktigaste övergripande orsaken till att vi dör i förtid är enligt WHO stressrelaterad.

Varje dag går cirka 100 svenskar in i väggen. Andelen svenskar som uppger att de lider av utbrändhet, elallergi, stress och depression ökar kraftigt. Forskare har funnit att ca 80 procent av alla som uppger sig vara sjuka lider av depression och psykisk ohälsa. Den självupplevda psykiska ohälsan har ökat i alla åldersgrupper under 1990-talet. Störst är ökningen bland unga vuxna mellan 18 och 29 år. Människor är överbelastade, arbetsplatser underbemannade och omorganisationerna på arbetsplatserna sker alltför ofta. Detta leder till stress och psykisk ohälsa. För att undvika stress är makten över den egna vardagen viktig, och belastningen spelar naturligtvis också en stor roll. Är belastningen stor och möjligheten att påverka liten befinner man sig i en spänd situation. Då uppstår lätt stress, och tyvärr ser alltför många arbetsplatser ut så idag.

Idag lämnar vi människor som mår dåligt åt ödet, mer eller mindre ensamma med sina problem på grund av att vi ej har redskap för att handha dessa moderna sjukdomar. Det finns många livsöden som vi kan lyfta fram som inte har fått den hjälp de borde få.

Jag har bland annat mött människor som fått flytta ut i skogen i kojor då de inte tål elektricitet. Det enda läkarna kan göra idag är att sjukskriva dessa människor.

Regeringen bör genast göra en översyn av dessa problem på arbetsmarknaden och anpassa lagar efter nuvarande arbetsmiljö och se över arbetsmarknadsförsäkringarna så att de passar för dessa moderna sjukdomar.

Stockholm den 18 oktober 2002

Birgitta Ahlqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)