Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt

Motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen

2018/19:2934

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget 2019–2021 enligt förslaget i bilaga E i motionen.

Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2019 enligt förslaget i bilaga A i motionen.

Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2020 och 2021 enligt förslaget i bilaga B som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Riksdagen godkänner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30
Yrkanden (20)