Symboler på militära uniformer

Motion 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot religiösa och politiska symboler på Försvarsmaktens uniformer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Militär personal i Försvarsmakten bär uniform. Denna uniform ska inte kompletteras med synliga religiösa eller politiska symboler. Till politiska symboler räknas inte flaggan på uniformen, till exempel. Uniformens fördelar är att den är neutral samt att den stärker känslan av gemenskap mellan de som bär den. Konformitet och gemenskap är viktigt för de som ingår i förbanden; i ett militärt förband är uppgiften och kamraterna överordnade individen. Försvarsmakten ska vara politiskt och religiöst neutral. Försvarsmakten ska skydda riket, dess befolkning och demokratin. Försvarsmakten ska inte företräda särintressen eller olika grupperingar i samhället.

Avvikelser från uniformsreglementet försvårar ditt tjänsteutövande, vilket under inga omständigheter får bli fallet. Alla onödiga avvikelser försvårar även verksamheten logistiskt; uniformsdetaljer ska till exempel vara tillverkade i material som ska minimera verkan av till exempel brand. Det innebär att det måste införskaffas avvikande uniformsdetaljer för många olika minoriteter, vilket kommer innebära onödiga logistiska och ekonomiska belastningar.

Roger Richtoff (SD)

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)