Synliggör miljöbilen

Motion 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa gröna registreringsskyltar för miljöbilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fordonsflottan står i Sverige för en stor del av de totala svenska koldioxidutsläppen. Ett steg i rätt riktning och viktigt bidrag för att minska utsläppen är att öka andelen miljöbilar på de svenska vägarna. Som miljöbilar räknas enligt nuvarande definition miljöklassade elbilar, bensin- och dieselbilar med ett koldioxidutsläpp på mindre än 120 gram/km (beroende på fordonets vikt) och bilar som kan drivas på andra bränslen än diesel och bensin. Det är viktigt att vi ökar incitamenten för att få fler miljöbilar i Sverige. För att öka medvetenheten om den variation av miljöbilar som finns och för att låta dem som kör miljöbilar visa upp sitt val som ett gott exempel, bör man därför se över möjligheterna att låta registreringsskyltarna på miljöbilarna vara gröna. Det skulle tydliggöra variationerna av miljöbilar, visa på det goda exemplet, synliggöra det växande antalet miljöbilar och underlätta för bilägarna att få miljöförmåner såsom gratis parkering utan att behöva ansöka om särskilda tillstånd.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)