Ta bort antibiotikamaten i EU

Motion 2017/18:2126 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ta fram en tydlig strategi för hur man kan minska importen av kött från länder som använder mycket antibiotika i sin djuruppfödning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att driva en aktiv politik i EU som gör att fler länder tvingas minska sin antibiotikaanvändning vid djuruppfödning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det land i EU som använder minst antibiotika till sina djur enligt EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten. Av de 23 EU-länder som ingår i studien, har Sverige den lägsta försäljningen i EU av veterinärmedicinsk antibiotika, per kg levande djur vikt. I Danmark är den cirka tre gånger så hög, Tyskland 16 gånger högre. Cypern har enligt rapporten från EMA den högsta förbrukningen av antibiotika, ligger på 30gånger mer. Antibiotikaförbrukningen inom djurhållningen är större än för behandling av människor i exempelvis USA. Den situationen har vi lyckligtvis inte i Sverige. Här minskar försäljningen av veterinärt förskrivna antibiotika enligt den svenska antibiotikaövervakningen. Förskrivningen av veterinärt förskrivna antibiotika uppgick till cirka 12 ton år 2012. Det kan jämföras med den svenska sjukvården där motsvarande siffra är cirka 65 ton. Sverige och EU behöver ställa höga krav på lägre antibiotikaanvändning vid djuruppfödning i förhandlingarna med USA om handelsavtalen för jordbruksprodukter.

Sveriges antibiotikaanvändning vid djuruppfödning är unikt låg. Svenska djur är de friskaste i EU. Det måste vi värna om och arbeta för att behålla. Trots vårt goda utgångsläge tappar vår djurhållning marknadsandelar till förmån för andra och billigare produkter från länder med högre användning av antibiotika. Regeringen bör därför aktivt driva en politik för att EU-länderna generellt ska minska sin antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Regeringen bör föra en aktiv politik i EU om att ställa höga krav på minskning av antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i förhandlingarna med USA om handelsavtal för jordbruksprodukter.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)