Tidsgräns för språktolk

Motion 2016/17:6 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tidsgränser för användandet av språktolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi anser att det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället.

Därför är det inte försvarbart att personer som bott i detta land tio, femton och till och med tjugo år använder sig av språktolk finansierad av samhället. Vi förstår och accepterar att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Vi tycker däremot att det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det land man själv har valt att bosätta sig i.

Vi tycker att en rimlig gräns borde sättas för vistelse i landet för att erhålla samhällsfinansierad tolk. En rimlig tidsgräns är att efter en vistelse på fem år i Sverige skall man ha lärt sig det svenska språket. Är så inte fallet får man bekosta språktolk på egen hand. Vad det gäller personer som av medicinska skäl har tappat sin förmåga att uttrycka sig på sitt nya språk får självklart undantag göras.

Detta är ett sätt för oss att ställa krav på en motprestation gentemot dem som kommit till vårt land och tar del av allt vad vårt land har att erbjuda.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-13 Granskad: 2016-09-14 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)