Tillgängliggörande av det digitala samhället - få fler medborgare att ta del av det digitala samhället

Motion 2017/18:468 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det digitala samhället kan tillgängliggöras för fler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett högteknologiskt land med ett mycket utbrett internetanvändande. Vi är mycket öppna för ny teknik och nya digitala lösningar. Det digitala samhället innebär många fördelar för både individen, företagen och samhället i stort. Som land mår vi bra av att ha ett högt tekniskt kunnande i befolkningen.

Omkring 91 procent av befolkningen använde år 2015 internet i Sverige. Detta innebär alltså att nästan 1 miljon svenskar inte använder alternativt inte har tillgång till internet. Det är här vi kommer till en baksida med ett samhälle som i stor utsträckning förlitar sig på digitala lösningar både på praktiska samhällsfunktioner och på själva samhällsservicen. Många av de som inte använder internet eller har tillgång till internet är äldre personer.

I dagens samhälle förutsätts det nästan att man är uppkopplad. Det finns därför en uppenbar risk att särskilt äldre människor hamnar utanför i flera avseenden. Förvisso finns det människor som inte vill bli en del av det digitala samhället. Men det finns desto fler som inte har haft möjlighet att ens bli en del av det. I hur många kommuner i Sverige erbjuds t ex äldre att lära sig fördelarna med internet och läsplattor? På hur många boenden för äldre finns tillgång till dator eller läsplatta, eller för den delen ett trådlöst nätverk?

Likaväl som att staten ger finansiella bidrag till delar av landet för att bygga ut bredband bör staten då kunna erbjuda stimulansbidrag till de kommuner, läroanstalter eller organisationer som vill arbeta med att få fler medborgare att ta del av det digitala samhället. Om målet är att Sverige ska vara bäst i världen vad gäller digitaliseringens möjligheter så kan man inte bara fokusera på tillgång till bredband i hela landet. Tillgång till möjligheter att lära sig använda internet, läsplatta, smart mobil och dator bör vara minst lika viktigt. Därför bör regeringen se över hur olika typer av verksamheter kan stimuleras för att lära ut fördelarna med ett digitalt samhälle.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)