Tillit och trygghet

Motion 2016/17:3320
av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (16)

Hela dokumentet

Tillit och trygghet (docx, 497 kB) Tillit och trygghet (pdf, 737 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:3320

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Tillit och trygghet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i avsnitt 5–21 i m

otionen.
Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget 2017–2020 enligt förslaget i tabell 4 i motionen.
Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2017 enligt förslagen i tabellerna 15 samt 1740 i motionen.
Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2018–2020 enligt förslaget i tabellerna 1640 i motionen som riktlinje för regeringens budgetarbete.
Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (6)