Tullen och brottsbekämpningen

Motion 2016/17:276 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen med syfte att möjliggöra för Tullverkets personal att gripa misstänkta gärningsmän och beslagta stöldgods i väntan på polisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tullverket är en brottsbekämpande myndighet i Sverige. I tullens uppgifter ingår bland annat att söka efter narkotika, smuggelgods, vapen och andra förbjudna varor. I somras kunde vi läsa i nyheterna om att Tullverkets personal tvingas släppa igenom misstänkt stöldgods på grund av att polisen inte hade möjlighet att komma till platsen. Detta eftersom Tullverkets personal saknar de juridiska befogenheterna att beslagta eller frihetsberöva den misstänkta personen i väntan på att polisen ankommer. Enligt Tullverkets personal beror detta delvis på att polisen idag saknar resurser att alltid kunna komma till Tullverkets hjälp.

Världen har blivit mera globaliserad och så har även brottsligheten. Det förekommer att stöldgods från Sverige transporteras utomlands och säljs där. Brott skall bekämpas och våra myndigheter skall få de juridiska verktygen som behövs för att kunna bekämpa brottsligheten. Dagens situation är inte hållbar. Sverige behöver flera poliser, något som Moderaterna tidigare föreslagit, men vi behöver även ge Tullverkets personal utökade befogenheter för att möta den gränsöverskridande brottsligheten. Detta är även något som Tullverket ställt sig positivt till. Det är inte hållbart att Tullverkets personal måste släppa igenom stöldgods. Det är därför nödvändigt att se över lagstiftningen för att möjliggöra att Tullverkets personal kan bli mera effektiv i sin brottsbekämpning. Det är dags att ge Tullverkets personal de juridiska verktygen som möjliggör för dem att gripa och beslagta stöldgods i väntan på att polisen anländer till platsen.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)