Tvångsbeskattning av svensk-eritreaner

Motion 2016/17:189

av Cecilia Magnusson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda tvångsbeskattning av svensk-eritreaner i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Eritreaner i exil har i två decennier tvingats betala skatt till Eritrea. Trots polisanmälningar och olika påtryckningar har inget hänt för att stoppa betalningarna. Svenska regeringen är skyldig att agera mot indrivningen av tvångsskatter från eritreaner.

I början betalade de flesta exileritreaner frivilligt in skatten. Det var i början av 1990-talet och frihetskampen mot Etiopien var över. Många ville bidra till det nyligen självständiga Eritrea. Nu bidrar skatten till att finansiera den eritreanska diktaturens illdåd.

Den eritreanska regimen kräver att eritreaner i Sverige betalar två procent av inkomsten. Annars kan släktingar i Eritrea råka illa ut. Man kan hindras från att få ut de dokument från Eritrea som behövs för att man ska kunna ansöka om att bli svensk medborgare eller hindras från att få fram originalhandlingar, vilket behövs för att betyg ska kunna översättas. Dessutom kan man hindras från att resa till Eritrea. Därför är det många eritreaner som fortsätter att betala in skatten.

Det handlar om utpressning och olaga hot som den eritreanska regeringen gör i Sverige. FN uppmanar medlemsstaterna att stoppa Eritrea från att ta ut denna skatt. Enligt FN-rapporten kan det röra sig om miljardintäkter för den eritreanska staten och bara från Sverige handlar det om tiotals miljoner kronor. Utan skatten skulle regimen få svårt att överleva.

Cecilia Magnusson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)