Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:Ub498

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

S22007

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildningspolitiska mål för grundskola, gymnasiekompetens och högre utbildning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att resurser ska fördelas till skolan och elever efter deras behov.

Motivering

Tabell 1

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

1:5 Utveckling av skolväsendet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (3)