Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Motion 2016/17:2461
av Roland Utbult m.fl. (KD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (7)

Hela dokumentet

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. (docx, 99 kB) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. (pdf, 164 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:2461

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökat stöd till Forum för levande historia och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra det skattemässigt förmånligt för företag och privatpersoner att finansiellt bidra till kultursektorn och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över momssatserna i kultursektorn i syfte att harmonisera desamma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (13)