Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2016/17:3391
av Robert Halef m.fl. (KD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-07 Hänvisad: 2016-10-14

Avsändare (7)

Hela dokumentet

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (docx, 100 kB) Utgiftsområde 22 Kommunikationer (pdf, 161 kB)


Motion till riksdagen

2016/17:3391

av Robert Halef m.fl. (KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera arbetet med att minska transportsektorns koldioxidutsläpp för att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2045 och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut laddinfrastrukturen för publik laddning av elbilar och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvecklad strategi för elvägar och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (41)