Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2015/16:2568
av Emma Henriksson m.fl. (KD)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13

Avsändare

Hela dokumentet

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (docx, 146 kB) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (pdf, 377 kB)


Motion till riksdagen

2015/16:2568

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1

En hälso- och sjukvård i världsklass

1.1

Mer valfrihet och makt till den enskilde

1.2

Vårdval även inom öppenvården

1.3

Fond för idéburen vård och omsorg

1.4

Århundradets sjukvårdsreform för en mer jämlik vård

1.4.1

Oförsvarliga skillnader mellan landsting

1.4.2

Förbättringar på kort sikt

1.4.3

Förstatligande av sjukhusvården för att uppnå bästa kvalitet och en jämlik vård

1.5

En vassare vårdgaranti – hela vårdkedjan ska omfattas

1.6

En tillgänglighetsmiljard för att korta köerna

1.7

Vårdplatsgaranti

1.8

Kortare köer till akuten

1.9

Förbättrad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (89)
Behandlas i betänkande (27)