Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen

Motion 2016/17:1860 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man innan man funderar på att bilda nya regioner genomför en utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen så att man i framtiden kan dra lärdom av de misstag som då gjordes och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man efter utvärderingen överväger att kompensera de kommuner i Västra Götaland som har blivit drabbade av att man från staten inte följt de ingångna avtalen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Civilminister Ardalan Shekarabi har tidigare meddelat att dagens landsting skall ersättas senast år 2019 med nya större regioner. Statsrådet har meddelat att regeringen inom kort kommer att utse förhandlingspersoner som tillsammans med berörda parter skall skapa nya regioner i Sverige. Innan ministern går vidare med att se över landstingen och eventuellt skapa nya regioner borde ministern göra en djupare utvärdering av Västra Götalands regionbildning. Västra Götalandsregionen bildades 1999 av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Tveksamheten var stor från många håll till en stor region och nyttan med den. För att då locka/tvinga med de olika länen gjordes det upp en överenskommelse var man ville ha de olika regionala arbetsplatserna, och var de statliga arbetsplatserna skulle placeras. Denna överenskommelse låg sedan som grund inför bildandet av VGL.

Efter regionsbildningen har man sedan från regionens och statens sida struntat i överenskommelsen och både region och statliga verksamheter har flyttat sin verksamhet till andra platser än vad som sades från början. Därför är det nu viktigt att innan man går vidare med nya regionsbildningar verkligen gör en utvärdering och drar lärdom av vad som har skett i Västra Götaland. Ingår staten, regionen och kommunerna en överenskommelse som ska ligga som grund till hur man ser på placeringar och arbetstillfällen då ska också region och staten sedan självklart följa denna. Om det senare visar sig nödvändigt att omförhandla överenskommelsen ska detta göras med berörda kommuner. Efter utvärderingen måste man också överväga möjligheten att på lämpligt sätt kompensera de kommuner som blivit förfördelade och inte fått den verksamheten till sin kommun som överenskommelsen utlovade.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)