Veckotidning för allmänheten om arbetet och händelser i riksdagen

Motion 1986/87:K314 Hugo Hegeland (m)

Hugo Hegeland (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1986/87 :K314

Hugo Hegeland (m)

Veckotidning för allmänheten om arbetet och
händelser i riksdagen

Vi riksdagsledamöter klagar över att massmedierna dåligt bevakar riksdagsarbetet
och att allmänheten därför får dels otillräcklig information om
riksdagens arbete, dels vinklad information om udda händelser.

Massmedierna har emellertid, bortsett från de stora dagstidningarna, inga
möjligheter att följa allt som sig i riksdagen tilldrager. Därför bör riksdagen
låta utreda möjligheterna att ge ut en egen tidning, en gång per vecka, som
ger en fylligare och korrektare bild av det löpande arbetet i riksdagen och av
andra händelser som har allmänt intresse, exempelvis intervjuer och
debattinlägg från alla som arbetar i riksdagshuset. En sådan tidning måste
självklart vara skickligt journalistiskt upplagd och ha en professionell layout i
flerfärgstryck.

Hemställan

Med hänvisning till vad ovan anförts hemställs

att riksdagen beslutar om en utredning rörande möjligheten att för
allmänheten utge en veckotidning om arbetet och händelser i riksdagen.

Stockholm den 27 januari 1987

Hugo Hegeland (m)

Yrkanden (2)