Vinster i välfärden

Motion 2012/13:Ub390 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)

av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)
S7123

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan.

Motivering

Oerhört mycket av en människa är ett resultat av ens uppfostran och andra former av upplysningsarbete utifrån. Till vilken kyrka man bekänner sig, vilka politiska åsikter och andra värderingar man hyser, men kanske allra viktigast: vilka kunskaper man besitter.

Den ojämförligt största andelen i denna bearbetning av själ och förstånd kommer på antingen skolans eller mediernas konto. Men medan pressens undervisning legat i klorna på åtminstone delvis högst tveksamma krafter och därigenom blivit både vinklad och ibland rentav fördummande, så har skolan i vårt land lyckligtvis alltid varit ett gemensamt samhällsansvar.

Men på senare tid har vi öppnat upp utbildningssektorn och släppt in de privata aktörerna också på detta tidigare fredade område.

Nu kan man jämföra och utvärdera resultatet. Skolresultaten har sjunkit i förhållande till andra länder sedan ändringen. Lärartätheten, som all forskning visar är av stor betydelse för inlärning, är lägre hos de privata utförarna än de offentliga. Trots detta ger de privata alternativen i genomsnitt högre betyg. Att dessa bolags hela affärsidé bygger på att med alla medel försöka locka så många elever som möjligt att välja just deras skola hör kanske till saken. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan!

Därutöver har integrationen försämrats. Det leder till en skola där samhörigheten blir svagare och segregationen alltmer påtaglig, där gemenskap motverkas och främlingskap breder ut sig. Människor delas upp efter klass, härkomst och, inte minst, religion.

Stockholm den 4 oktober 2012

Jan-Olof Larsson (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

Kenneth G Forslund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)