Yrkeslegitimation till fler grupper

Motion 2012/13:Ub473 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)
FP827

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkeslegitimation för fler yrkesgrupper.

Motivering

Yrkesskydd/legitimation har sedan lång tid använts av yrkesgruppen läkare. Den håller också på att införas för utbildade lärare.

En läkarlegitimation har gett patienten en trygghet i att den behandlande läkaren har en erforderlig utbildning. Samma kommer med all sannolikhet att också bli fallet när lärarlegitimationer blivit fullt genomförda. En pedagogisk utbildning tillsammans med en erhållen lärarerfarenhet ger goda undervisningsförutsättningar. Det är också en viktig statushöjande markering.

Yrkesskydd/legitimation borde kunna innefatta fler yrkesgrupper, vilket ger en trygghet till brukaren, mottagaren, av olika tjänster samt tydlig markering att samhället uppvärderar en utbildning.

Stockholm den 5 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)