Åldersgräns för kosmetiska solarier

Proposition 2016/17:55

Regeringens proposition 2016/17:55

Åldersgräns för kosmetiska solarier

Prop.

2016/17:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 december 2016

Stefan Löfven

Alice Bah Kuhnke

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i strålskyddslagen (1988:220) ska föras in ett förbud mot att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Tillsynsmyndigheten ska också ges möjlighet att genomföra s.k. kontrollköp i syfte att kontrollera att förbudet följs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

1

Prop. 2016/17:55

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-12-06 Bordlagd: 2016-12-06 Hänvisad: 2016-12-07 Motionstid slutar: 2017-01-13
Förslagspunkter (1)