Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

Proposition 2018/19:11

Regeringens proposition 2018/19:11

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

Prop.

Ryssland och upphävande av förordning

2018/19:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Ryssland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt antar en lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.

Protokollet innebär att avtalets tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta förmögenhetsskatt. Vidare görs vissa ändringar i fråga om beskattning av delägarbeskattade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-11 Bordlagd: 2018-12-11 Hänvisad: 2018-12-12 Motionstid slutar: 2019-01-18
Förslagspunkter (3)