Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Proposition 2017/18:285

Regeringens proposition 2017/18:285

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan

Prop.

Europeiska unionen och dess medlemsstater, å

2017/18:285

ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 juli 2018

Stefan Löfven

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan. Förhandlingarna om ett avtal inleddes 2014 och i december 2016 undertecknade parterna ett färdigt avtal. Den 5 juli 2017 godkände Europaparlamentet avtalet, som började tillämpas provisoriskt mellan EU och Kuba
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-07-31 Bordlagd: 2018-08-09 Hänvisad: 2018-08-30 Motionstid slutar: 2018-10-10
Förslagspunkter (1)