Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

Proposition 2018/19:3

Regeringens proposition 2018/19:3

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s

Prop.

regelverk och föreskrifter om produktingripande

2018/19:3

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2018

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att utländska avvecklingssystem på vilka lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska tillämpas och som därför inte omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (benämnt finalitydirektivet) ska kunna likställas med system som omfattas av det direktivet. För avveckling som sker i likställda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-10-16 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17 Motionstid slutar: 2018-10-31
Förslagspunkter (4)