Bättre villkor för totalförsvarspliktiga

Proposition 2001/02:11

Regeringens proposition 2001/02:11

Bättre villkor för totalförsvarspliktiga

Prop.

2001/02:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2001

Björn von Sydow

Maj-Inger
Klingvall

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förändringar i lagen (1994:1809) om tota l- försvarsplikt. För att få ett mer flexibelt system föreslås att bestämme l- serna om inskrivning och krigsplacering ändras. Förslaget innebär bland annat att fler totalförsvarspliktiga finns tillgängliga vid urval och förde l- ning av platser. Totalförsvarspliktiga placerade i utbildningsreserven skall inte stå kvar i denna längre än det finns behov av med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Den som inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-09-27 Bordläggning: 2001-09-27 Hänvisning: 2001-10-02 Motionstid slutar: 2001-10-12
Förslagspunkter (1)