Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Proposition 2009/10:88

Regeringens proposition 2009/10:88

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom

Prop.

hälso- och sjukvården och tandvården

2009/10:88

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 januari 2009

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås bl.a. ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, med innebörd att avgifter för ett barns hälso- och sjukvård och tandvård ska tas ut av barnets förmyndare. Om det finns särskilda skäl får dock avgiften i stället tas ut av barnet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2010.

1

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-01-15 Bordläggning: 2010-01-18 Hänvisning: 2010-01-19 Motionstid slutar: 2010-02-02
Förslagspunkter (1)