Budgetpropositionen för 2017

Proposition 2016/17:1

Händelser

Inlämnad: 2016-09-20 Bordlagd: 2016-09-20 Hänvisad: 2016-09-21 Motionstid slutar: 2016-10-05

Avsändare

Hela dokumentet

Budgetpropositionen för 2017 (pdf, 9 MB)
Sammanfattning

Sverige ska vara ett land i arbete och sammanhållning, i jämlikhet och hållbar utveckling. Orättvisorna i vårt samhälle har tillåtits öka. Växande klyftor göder oro, egoism och rasism. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg bygger vi ett hållbart samhälle där ingen lämnas efter, men där ingen heller hålls tillbaka. Angelägna investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge ska ha företräde framför skattesänkningar. Sverige ska vara ledande i klimatomställningen och ett föregångsland för jämställdhet, både nationellt och internationellt.
Ekonomisk jämlikhet måste vara centralt i Sverige. Skatt efter bärkraft, full sysselsättning, låg arbetslöshet och en hållbar utveckling ligger till grund för politiken.
Den svenska modellen bidrar till välstånd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (184)
Bilagor (28)
Behandlas i betänkande (29)