Driftsformer för universitetssjukhus

Proposition 2016/17:167

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Bordlagd: 2017-04-06 Hänvisad: 2017-04-07 Motionstid slutar: 2017-04-21

Avsändare

Hela dokumentet

Driftsformer för universitetssjukhus (pdf, 437 kB)
Regeringens proposition 2016/17:167

Driftsformer för universitetssjukhus

Prop.

2016/17:167
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 april 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag som innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka sjukhus som anses som universitetssjukhus. Vissa övergångsbestämmelser föreslås.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017.
1

Prop. 2016/17:167
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)