En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

Proposition 2016/17:180

Händelser

Inlämnad: 2017-04-11 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03

Avsändare

Hela dokumentet

En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag (pdf, 3 MB)
En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag

Regeringens proposition 2016/17:180
En modern och rättssäker förvaltning
– ny förvaltningslag

Regeringens proposition 2016/17:180

En modern och rättssäker förvaltning –

Prop.

ny förvaltningslag

2016/17:180

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 april 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Regleringen har successivt byggts ut och med tiden fått
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (3)