En ny lag om försäkringsdistribution

Proposition 2017/18:216

En ny lag om försäkringsdistribution

Regeringens proposition 2017/18:216

En ny lag om försäkringsdistribution

Prop.

2017/18:216

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (försäkringsdistributions- direktivet) har det införts en ny
EU-rättslig
reglering av försäkrings- distribution. I propositionen föreslås att direktivet genomförs i svensk rätt i en ny lag om försäkringsdistribution, som ska ersätta lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Den nya lagen innehåller huvud- sakligen näringsrättsliga bestämmelser som ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-24 Bordlagd: 2018-04-25 Hänvisad: 2018-04-26 Motionstid slutar: 2018-05-11
Förslagspunkter (10)