En ny regional planering

Proposition 2017/18:266

Regeringens proposition 2017/18:266

En ny regional planering

Prop.

2017/18:266

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Uppsala den 31 maj 2018

Stefan Löfven

Peter Eriksson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att nya bestämmelser om regional fysisk planering förs in i plan- och bygglagen. Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Enligt förslaget ska sådan planering ske i Stockholms län och i Skåne län. Regional fysisk planering bör, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns.

Landstinget föreslås bli
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-06-04 Bordlagd: 2018-06-04 Hänvisad: 2018-06-05 Motionstid slutar: 2018-10-01
Förslagspunkter (4)