En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt

Proposition 2017/18:102

Regeringens proposition 2017/18:102

En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt

Prop.

tillträde till skyddsobjekt

2017/18:102

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 februari 2018

Peter Hultqvist

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande ska ändras. Förslaget innebär att straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den särskilda bestämmelsen i skyddslagen, genom att den nuvarande subsidiaritetsregeln i förhållande till brottsbalken tas bort. Brottet, som ska delas in i två svårhetsgrader, ska rubriceras obehörigt tillträde till skyddsobjekt och omfatta även olovligt kvarstannande.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-02-21 Bordlagd: 2018-02-27 Hänvisad: 2018-02-28 Motionstid slutar: 2018-03-14
Förslagspunkter (2)