Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Proposition 2015/16:128

Regeringens proposition 2015/16:128

Ett särskilt skydd mot repressalier

Prop.

för arbetstagare som slår larm

2015/16:128

om allvarliga missförhållanden

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2016

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om särskilt skydd mot repressalier för

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetstagare

som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den lagen

ska ha rätt till skadestånd. Även inhyrda som slår larm om allvarliga

missförhållanden i inhyrarens verksamhet ska omfattas av repressalie-

skyddet. Förslaget innebär inte någon inskränkning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-15 Bordlagd: 2016-03-15 Hänvisad: 2016-03-16 Motionstid slutar: 2016-03-30
Förslagspunkter (2)