Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Proposition 2017/18:260

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Regeringens proposition 2017/18:260

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Prop.

2017/18:260

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 maj 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår vissa följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets- grundlagen. I huvudsak innebär förslagen att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser föreslagna i propositionen Ändrade medie- grundlagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

1

Prop. 2017/18:260 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2

Lagtext

..............................................................................................

5

2.1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-05-15 Bordlagd: 2018-05-15 Hänvisad: 2018-05-16 Motionstid slutar: 2018-10-01
Förslagspunkter (16)