Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Proposition 2016/17:66

Regeringens proposition 2016/17:66

Forskning och innovation på energiområdet

Prop.

för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och

2016/17:66

försörjningstrygghet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 december 2016

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslår regeringen en utvidgning av det övergripande målet för programmet för forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Regeringen anger även riktlinjer för de fortsatta insatserna för forskning och innovation på energiområdet under perioden
2017–2020
och hur dessa ska kunna bidra till att nå uppställda energi- och klimatmål.

Propositionen läggs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-12-16 Bordlagd: 2016-12-16 Hänvisad: 2016-12-19 Motionstid slutar: 2017-01-13