Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m.

Proposition 1993/94:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1993/94:150

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten    Prop.

för
budgetåret 1994/95, m.m.               1993/94:150

(kompletteringsproposition)

Enligt
bestämmelsema i 3 kap. 2 § riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt
förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95.

Stockholm
den 21 april 1994

Cari Bikit

Anne Wibble (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det
förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 som lades fram i årets
budgetproposition kompletteras med hänsyn till senare inträfde
förändringar rörande såväl inkomst- som utgiftssidan av budgetdi. I samband
därmed redovisas en fömyad beräkning av budgetutllet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-04-25 Bordläggning: 1994-04-25 Hänvisning: 1994-04-26 Motionstid slutar: 1994-05-10
Förslagspunkter (169)
Följdmotioner (70)
Behandlas i betänkande (12)