Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor

Proposition 2015/16:94

Regeringens proposition 2015/16:94

Genomförande av det omarbetade direktivet om

Prop.

explosiva varor

2015/16:94

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 februari 2016

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar förslag till de ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som krävs för att genomföra det omarbetade direktivet om explosiva varor inom EU. Direktivet syftar främst till att anpassa det tidigare explosivvarudirektivet till ett beslut inom EU om en gemensam ram för saluföring av produkter. Regeringen föreslår att det uttryckligen regleras i lagen att export av explosiva varor omfattas av krav på tillstånd och att ekonomiska aktörer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-02-16 Bordlagd: 2016-02-23 Hänvisad: 2016-02-24 Motionstid slutar: 2016-03-09
Förslagspunkter (1)